5S / TPM / KANBAN / LEAN

Serija izdelkov LEAN Proizvodnja ustreza zahtevam preventivnega vzdrževalnega monitoringa v vaših proizvodnih delavnicah, pri čemer spoštuje metode 5S, TPM in KANBAN. Ta paleta izdelkov zagotavlja podobo uspešne in funkcionalne integracije, s čimer se izboljša kakovost slike v vaših proizvodnih delavnicah v okviru izvajanja celostne metode TPM.